Menu

CON/2011/56

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu  (CON/2011/56), OL C 213, 2011 7 20, p. 21.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu