Banking Supervision
Български
Menu

CON/2011/52

 1. Становище относно задължения за обмен на информация и сътрудничество между национални надзорни органи (CON/2011/52), България, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Допълнителна информация

    
   Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране