Banking Supervision
Български
Menu

CON/2011/50

 1. Становище относно структурата на капитала и управлението на Централния депозитар (CON/2011/50), България, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Допълнителна информация

    
   Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа