CON/2011/49

 1. Stanovisko o úlohe Národnej banky Slovenska, pokiaľ ide o finančný dohľad a spotrebiteľské úvery (CON/2011/49), Slovensko, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatočné informácie

    
   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony