Menu

CON/2011/42

  1. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge  (CON/2011/42), UL C 159, 28. 5. 2011, str. 10.

      Dodatne informacije

       
      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/71/ES in Direktive 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (COM(2011) 8)