Menu

CON/2011/18

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie) (CON/2011/18), Ú. v. EÚ C 114, 12. 4. 2011, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenie rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie)