Menu

CON/2011/18

  1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija)  (CON/2011/18), OL C 114, 2011 4 12, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas Tarybos Reglamentas dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija) (KOM(2010) 691)