Menu

CON/2011/18

  1. Velemény a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról (kodifikált szöveg)  (CON/2011/18), HL C 114., 2011.4.12., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat a tanács rendelete […] a forgalomba hozatalra szánt euroérmék címleteiről és műszaki előírásairól (kodifikált szöveg) (COM(2010) 691)