Menu

CON/2011/18

  1. Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (kodifikaatio) (CON/2011/18), EUVL C 114, 12.4.2011, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (Kodifikaatio) (KOM(2010) 691)