Menu

CON/2011/12

 1. Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti (riformulazzjoni) u dwar proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur  (CON/2011/12), ĠU C 99, 31.3.2011, pġ. 1.

   Aktar tagħrif

    
   Proposta għal Direttiva .../.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti [riformulazzjoni] [COM(2010) 368]
    
   Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur [COM(2010) 371]