CON/2011/12

 1. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) ning ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta  (CON/2011/12), ELT C 99, 31.3.2011, lk 1.

   Täiendav teave

    
   Ettepanek: euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv …/… hoiuste tagamise skeemide kohta [uuesti sõnastatud] (KOM(2010)368)
    
   Ettepanek: Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (KOM(2010) 371)