Menu

CON/2011/24

  1. Mnenje o osnutku sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (CON/2011/24), UL C 140, 11. 5. 2011, str. 8.

      Dodatne informacije

       
      Osnutek sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro