CON/2011/16

  1. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i ECB (CON/2011/16), EUT C 74, 8.3.2011, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 15 februari 2011 om utseende av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion