CON/2011/16

  1. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2011/16), Ú. v. EÚ C 74, 8. 3. 2011, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Odporúčanie Rady z 15. februára 2011 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky