CON/2011/16

  1. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC  (CON/2011/16), Dz.U. C 74 z 8.3.2011, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie Rady z dnia 15 lutego 2011 r. dotyczące mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego