CON/2011/16

  1. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/16), PB C 74 van 8.3.2011, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank