CON/2011/16

  1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2011/16), ĠU C 74, 8.3.2011, pġ. 1.

      Aktar tagħrif

       
      Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2011 dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew