CON/2011/16

  1. Vélemény az EKB Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2011/16), HL C 74., 2011.3.8., 1. o.

      Kiegészítő információ

       
      A Tanács ajánlása (2011. február 15.) az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről