CON/2011/16

  1. Lausunto koskien neuvoston suositusta EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä (CON/2011/16), EUVL C 74, 8.3.2011, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämiseksi