CON/2011/16

  1. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2011/16), ELT C 74, 8.3.2011, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu soovitus Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta, 15. veebruar 2011