CON/2011/16

  1. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/16), Úř. věst. C 74, 8. 3. 2011, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Doporučení Rady ze dne 15. února 2011 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky