CON/2011/16

  1. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2011/16), OВ C 74, 8.3.2011 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Препоръка на Съвета от 15 февруари 2011 година относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка