ECB/2010/29

 1. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (prepracované znenie) (ECB/2010/29), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 26.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (ECB/2001/15), Ú. v. ES L 337, 20. 12. 2001, s. 52.
  2. Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2003/23), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, s. 40.
  3. Rozhodnutie ECB z 22. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (ECB/2004/9), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 17.
  4. Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 o vydaní eurobankoviek (ECB/2006/25), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 13.
  5. Rozhodnutie ECB zo 7. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (ECB/2007/19), Ú. v. EÚ L 1, 4. 1. 2008, s. 7.
  6. Rozhodnutie ECB z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 o vydaní eurobankoviek  (ECB/2008/26), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 75.
  7. Rozhodnutie ECB/2001/15. Neoficiálne úplné znenie [2a)-f)]. Vyhotovené Úradom pre publikácie Európskej únie, 20. 8. 2010.