EBC/2010/29

 1. Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (wersja przekształcona) (EBC/2010/29), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 26.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2001/15), Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52.
  2. Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2003/23), Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 40.
  3. Decyzja EBC z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2004/9), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 17.
  4. Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2006/25), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 13.
  5. Decyzja EBC z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2007/19), Dz.U. L 1 z 4.1.2008, str. 7.
  6. Decyzja EBC z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro  (EBC/2008/26), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 75.
  7. Decyzja EBC/2001/15. Nieoficjalna wersja skonsolidowana [1a)-f)]. Dokument sporządzony przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, 20.8.2010.