ECB/2010/29

 1. Besluit van de ECB van 13 december 2010 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (herschikking) (ECB/2010/29), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 26.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2001/15), PB L 337 van 20.12.2001, blz. 52.
  2. Besluit van de ECB van 18 december 2003 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2003/23), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 40.
  3. Besluit van de ECB van 22 april 2004 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2004/9), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 17.
  4. Besluit van de ECB van 15 december 2006 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2006/25), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 13.
  5. Besluit van de ECB van 7 december 2007 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2007/19), PB L 1 van 4.1.2008, blz. 7.
  6. Besluit van de ECB van 12 december 2008 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2008/26), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 75.
  7. Besluit ECB/2001/15. Onofficiële geconsolideerde tekst [2a)-f)]. Geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie, 20.8.2010.