Menu

BĊE/2010/29

 1. Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta' Diċembru 2010 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/29), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 26.

  Aktar tagħrif

  1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tas-6 ta' Diċembru, 2001, dwar il-ħruġ tal-karti tal-flus ta' l-euro (BĊE/2001/15), ĠU L 337, 20.12.2001, pġ. 52.
  2. Deċiżjoni tal-BĊE tat-18 ta' Diċembru, 2003, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15 tas-6 ta' Diċembru, 2001, dwar il-ħruġ tal-karti tal-flus euro (BĊE/2003/23), ĠU L 9, 15.1.2004, pġ. 40.
  3. Deċiżjoni tal-BĊE tat-22 ta’ April, 2004, li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15 tas-6 ta’ Diċembru, 2001, dwar il-ħruġ tal-karti tal-flus euro (BĊE/2004/9), ĠU L 205, 9.6.2004, pġ. 17.
  4. Deċiżjoni tal-BĊE tal-15 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15 dwar il-ħruġ ta' karti ta' flus euro (BĊE/2006/25), ĠU L 24, 31.1.2007, pġ. 13.
  5. Deċiżjoni tal-BĊE tas-7 ta' Diċembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15 tas-6 ta' Diċembru 2001, dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus euro (BĊE/2007/19), ĠU L 1, 4.1.2008, pġ. 7.
  6. Deċiżjoni tal-BĊE tat-12 ta' Diċembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2001/15, dwar il-ħruġ ta' karti ta' flus euro  (BĊE/2008/26), ĠU L 21, 24.1.2009, pġ. 75.
  7. Deċiżjoni BĊE/2001/15. Test konsolidat mhux uffiċjali [1a)-f)]. Magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 20.8.2010.