Menu

ECB/2010/29

 1. 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų emisijos (nauja redakcija) (ECB/2010/29), OL L 35, 2011 2 9, p. 26.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2001 m. gruodžio 6 d. ECB sprendimas dėl euro banknotų emisijos (ECB/2001/15), OL L 337, 2001 12 20, p. 52.
  2. 2003 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos (ECB/2003/23), OL L 9, 2004 1 15, p. 40.
  3. ECB sprendimas 2004 m. balandžio 22 d. iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2004/9), OL L 205, 2004 6 9, p. 17.
  4. 2006 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/15 dėl eurų banknotų emisijos (ECB/2006/25), OL L 24, 2007 1 31, p. 13.
  5. 2007 m. gruodžio 7 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos (ECB/2007/19), OL L 1, 2008 1 4, p. 7.
  6. 2008 m. gruodžio 12 d. ECB sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos  (ECB/2008/26), OL L 21, 2009 1 24, p. 75.
  7. Sprendimas ECB/2001/15. Neoficiali suvestinė redakcija [1a)-f)]. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras, 2010 8 20.