ECB/2010/29

 1. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 26.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 6. december 2001 om udstedelse af eurosedler (ECB/2001/15), EFT L 337 af 20.12.2001, s. 52.
  2. ECB's afgørelse af 18. december 2003 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 om udstedelse af eurosedler (ECB/2003/23), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 40.
  3. ECB's afgørelse af 22. april 2004 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 af 6. december 2001 om udstedelse af eurosedler (ECB/2004/9), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 17.
  4. ECB's afgørelse af 15. december 2006 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 om udstedelse af eurosedler (ECB/2006/25), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 13.
  5. ECB's afgørelse af 7. december 2007 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 af 6. december 2001 om udstedelse af eurosedler (ECB/2007/19), EUT L 1 af 4.1.2008, s. 7.
  6. ECB's afgørelse af 12. december 2008 om ændring af afgørelse ECB/2001/15 om udstedelse af eurosedler  (ECB/2008/26), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 75.
  7. Afgørelse ECB/2001/15. Uofficiel konsolideret tekst [2a) - f)]. Udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer , 20.8.2010.