ECB/2010/28

 1. ECB:s beslut av den 13 december 2010 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital  (ECB/2010/28), EUT L 11, 15.1.2011, s. 56.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 15 december 2008 om fastställande av åtgärder för icke-deltagande nationella centralbankers inbetalning av ECB:s kapital  (ECB/2008/28), EUT L 21, 24.1.2009, s. 81.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2006 om fastställande av åtgärder för icke-deltagande nationella centralbankers inbetalning av ECB:s kapital (ECB/2006/26), EUT L 24, 31.1.2007, s. 15.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 23 april 2004 om fastställande av åtgärder för att icke-deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in ECB:s kapital (ECB/2004/10), EUT L 205, 9.6.2004, s. 19.
     1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för att icke-deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in ECB:s kapital (ECB/2003/19), EUT L 9, 15.1.2004, s. 31.
      1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 1 december 1998 avseende fastställandet av de åtgärder som behövs för att de nationella centralbankerna i icke-deltagande medlemsstater skall kunna betala in sina andelar av ECB:s kapital (ECB/1998/14), EGT L 110, 28.4.1999, s. 33.