ECB/2010/28

 1. Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja  (ECB/2010/28), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 56.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 15. decembra 2008 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala ECB s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank  (ECB/2008/28), UL L 21, 24. 1. 2009, str. 81.
   1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 18. decembra 2006 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala ECB s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2006/26), UL L 24, 31. 1. 2007, str. 15.
    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 23. aprila 2004 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala ECB s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2004/10), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 19.