Menu

ECB/2010/28

 1. Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny  (ECB/2010/28), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 56.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2008 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania ECB nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami  (ECB/2008/28), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 81.
   1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2006 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania ECB nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2006/26), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 15.
    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 23. apríla 2004 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania ECB nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2004/10), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 19.