Menu

BCE/2010/28

  1. Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro  (BCE/2010/28), JO L 11, 15.1.2011, p. 56.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale neparticipante  (BCE/2008/28), JO L 21, 24.1.2009, p. 81.
      1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 18 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale neparticipante (BCE/2006/26), JO L 24, 31.1.2007, p. 15.