ECB/2010/28

 1. Besluit van de ECB van 13 december 2010 betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied  (ECB/2010/28), PB L 11 van 15.1.2011, blz. 56.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 december 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten  (ECB/2008/28), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 81.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2006 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2006/26), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 15.
    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 23 april 2004 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2004/10), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 19.
     1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2003 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2003/19), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 31.
      1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 1 december 1998 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/1998/14), PB L 110 van 28.4.1999, blz. 33.