Menu

ECB/2010/28

 1. 2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2010/28), OL L 11, 2011 1 15, p. 56.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2008 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimas, nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams ECB kapitalui apmokėti būtinas priemones  (ECB/2008/28), OL L 21, 2009 1 24, p. 81.
   1. Nebegalioja: 2006 m. gruodžio 18 d. ECB sprendimas, nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams ECB kapitalui apmokėti būtinas priemones (ECB/2006/26), OL L 24, 2007 1 31, p. 15.
    1. Nebegalioja: 2004 m. balandžio 23 d. ECB sprendimas, nustatantis nedalyvaujantiems nacionaliniams centriniams bankams ECB kapitalui apmokėti būtinas priemones (ECB/2004/10), OL L 205, 2004 6 9, p. 19.