Menu

EKP/2010/28

 1. EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta  (EKP/2010/28), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 56.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 2008, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä  (EKP/2008/28), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 81.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2006/26), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 15.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2004, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2004/10), EUVL L 205, 9.6.2004, s. 19.
     1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2003, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/2003/19), EUVL L 9, 15.1.2004, s. 31.
      1. Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1998, EKP:n pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä (EKP/1998/14), EYVL L 110, 28.4.1999, s. 33.