EKP/2010/28

 1. EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 13. detsember 2010  (EKP/2010/28), ELT L 11, 15.1.2011, lk 56.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP kapitali sissemaksmiseks mitteosalevate riikide keskpankade poolt, 15. detsember 2008  (EKP/2008/28), ELT L 21, 24.1.2009, lk 81.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP kapitali sissemaksmiseks mitteosalevate riikide keskpankade poolt, 18. detsember 2006 (EKP/2006/26), ELT L 24, 31.1.2007, lk 15.
    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 23. aprill 2004, millega kehtestatakse vajalikud meetmed EKP kapitali sissemaksmiseks mitteosalevate riikide keskpankade poolt (EKP/2004/10), ELT L 205, 9.6.2004, lk 19.