ECB/2010/28

 1. ECB's afgørelse af 13. december 2010 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet  (ECB/2010/28), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 56.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. december 2008 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af ECB's kapital  (ECB/2008/28), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 81.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2006 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af ECB's kapital (ECB/2006/26), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 15.
    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 23. april 2004 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af ECB's kapital (ECB/2004/10), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 19.
     1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2003 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for de ikke-deltagende nationale centralbankers indbetaling af ECB's kapital (ECB/2003/19), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 31.
      1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 1. december 1998 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de nationale centralbanker i ikke-deltagende medlemsstater kan indbetale deres kapitalandele i ECB (ECB/1998/14), EFT L 110 af 28.4.1999, s. 33.