ECB/2010/28

 1. Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu  (ECB/2010/28), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 56.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 15. prosince 2008 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu ECB nezúčastněnými národními centrálními bankami  (ECB/2008/28), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 81.
   1. Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 18. prosince 2006 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2006/26), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 15.
    1. Již neplatí: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 23. dubna 2004 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2004/10), Úř. věst. L 205, 9. 6. 2004, s. 19.