Menu

CON/2011/1

  1. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (CON/2011/1), EUT C 57, 23.2.2011, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister