Menu

CON/2011/1

  1. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (CON/2011/1), Ú. v. EÚ C 57, 23. 2. 2011, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov