CON/2011/1

  1. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacţii (CON/2011/1), JO C 57, 23.2.2011, p. 1.

      Informaţii suplimentare

       
      Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacţii