Menu

CON/2011/1

  1. Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2011/1), PB C 57 van 23.2.2011, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters