CON/2011/1

  1. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (CON/2011/1), ELT C 57, 23.2.2011, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek:Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta