Menu

CON/2011/1

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  (CON/2011/1), Úř. věst. C 57, 23. 2. 2011, s. 1.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů