ECB/2010/31

  1. Sklep ECB z dne 20. decembra 2010 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro  (ECB/2010/31), UL L 10, 14. 1. 2011, str. 7.

    Dodatne informacije

       
      Ta sklep je bil spremenjen s Sklepom ECB/2011/16 z dne 31. oktobra 2011 o spremembah Sklepa ECB/2010/15 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro, in o spremembah Sklepa ECB/2010/31 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro.