Menu

BCE/2010/31

  1. Decizia BCE din 20 decembrie 2010 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăţilor în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2010/31), JO L 10, 14.1.2011, p. 7.

    Informaţii suplimentare

       
      Această decizie a fost modificată de Decizia BCE/2011/16 din 31 octombrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/15 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro şi de modificare a Deciziei BCE/2010/31 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăţilor în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro.