ECB/2010/31

  1. Besluit van de ECB van 20 december 2010 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2010/31), PB L 10 van 14.1.2011, blz. 7.

    Aanvullende informatie

       
      Dit besluit is gewijzigd bij Besluit ECB/2011/16 van 31 oktober 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2010/15 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro hebben aangenomen, en tot wijziging van Besluit ECB/2010/31 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben.