EKP/2010/31

  1. EKP otsus, 20. detsember 2010, kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks  (EKP/2010/31), ELT L 10, 14.1.2011, lk 7.

    Täiendav teave

       
      Käesolevat otsust on muudetud 31. oktoobri 2011. aasta otsusega EKP/2011/16, millega muudeti otsust EKP/2010/15 liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta ja otsust EKP/2010/31 kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks