ECB/2010/31

  1. ECB's afgørelse af 20. december 2010 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta  (ECB/2010/31), EUT L 10 af 14.1.2011, s. 7.

    Læs mere

       
      Denne afgørelse er blevet ændret af afgørelse ECB/2011/16 af 31. oktober 2011 euro om ændring af afgørelse ECB/2010/15 om administration af EFSF lån til medlemsstater, der har indført euroen og om ændring af afgørelse ECB/2010/31 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta.