2010

29/12/2010
Sklep ECB z dne 22. decembra 2010 o spremembi Sklepa ECB/2009/25 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2010  (ECB/2010/32), UL L 343, 29. 12. 2010, str. 78.
29/12/2010
Sklep ECB/2009/25. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 29. 12. 2010.
22/12/2010
Mnenje o podaljšanju državnih ukrepov za podporo in dokapitalizacijo finančnih institucij v skladu s sklepom Evropske komisije (CON/2010/95), Poljska, 22. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Mnenje o madžarskem organu za finančni nadzor in o zakonodajnih pooblastilih njegovega predsednika (CON/2010/94), Madžarska, 21. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2010
Smernica ECB z dne 13. decembra 2010 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema  (ECB/2010/30), UL L 336, 21. 12. 2010, str. 63.
20/12/2010
Mnenje o podaljšanju državnih garancij za banke in druge institucije ter podaljšanju državne sheme za dokapitalizacijo na Švedskem  (CON/2010/93), Švedska, 20. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2010
Mnenje o stabilizaciji kreditnih institucij v izrednih razmerah (CON/2010/92), Irska, 17. 12. 2010.
15/12/2010
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti  (ECB/2010/22), UL L 330, 15. 12. 2010, str. 14.
14/12/2010
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah  (CON/2010/82), UL C 337, 14. 12. 2010, str. 1.
13/12/2010
Mnenje o imenovanju in razrešitvi članov denarnega sveta ter o prejemkih članov nadzornega odbora centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Madžarska, 13. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/12/2010
Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (CON/2010/90), Malta, 13. 12. 2010.
09/12/2010
Mnenje o povečanju kapitala in zakonskih rezerv centralne banke Banque de France (CON/2010/88), Francija, 9. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2010
Mnenje o nekaterih novih določbah o gotovinskem obtoku (CON/2010/89), Slovaška, 9. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2010
Mnenje o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev in njihovem ponovnem dajanju v obtok ter o sankcijah za opustitev zaščite eurobankovcev in eurokovancev pred ponarejanjem (CON/2010/87), Grčija, 6. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2010
Sklep ECB z dne 29. novembra 2010 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2011  (ECB/2010/25), UL L 318, 4. 12. 2010, str. 52.
03/12/2010
Mnenje o delnicah, ki jih imajo kreditne institucije začasno v imetju v teku finančnega prestrukturiranja ali sanacije podjetij (CON/2010/86), Romunija, 3. 12. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2010
Mnenje o ratifikaciji ali izvajanju Sporazuma o poštnoplačilnih storitvah (CON/2010/85), 1. 12. 2010.
19/11/2010
Mnenje o prestrukturiranju bank (CON/2010/83), Nemčija, 19. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2010
Mnenje o okviru za obvezne rezerve (CON/2010/84), Estonija, 26. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2010
Mnenje o vzajemnih družbah za financiranje izgradnje in nakupa stanovanj (CON/2010/81), Poljska, 15. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2010
Mnenje o prejemkih zaposlenih v centralni banki Banco de Portugal in o proračunu (CON/2010/80), Portugalska, 12. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2010
Mnenje o omejitvah pri gotovinskih plačilih (CON/2010/79), Bolgarija, 10. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/11/2010
Mnenje o spremembah zakonodaje o dogovorih o finančnem zavarovanju v zvezi s kreditnimi zahtevki (CON/2010/78), Luksemburg, 5. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/11/2010
Sklep ECB z dne 2. novembra 2010 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB  (ECB/2010/19), UL L 290, 6. 11. 2010, str. 53.
05/11/2010
Mnenje o spremembah okvira za operacije denarne politike z namenom nadaljnje harmonizacije z Eurosistemom (CON/2010/77), Latvija, 5. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/11/2010
Mnenje o spremembah ustave in zakona o zakonodaji v zvezi z zakonodajnimi pooblastili centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Madžarska, 3. 11. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2010
Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za nekatere obveznosti kreditnih institucij (CON/2010/75), Irska, 2. 11. 2010.
30/10/2010
Sklep ECB z dne 26. oktobra 2010 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv ECB po uvedbi eura v Estoniji  (ECB/2010/18), UL L 285, 30. 10. 2010, str. 37.
18/10/2010
Mnenje ECB o povečanju zneska v novih poslih najemanja posojil Mednarodnega denarnega sklada (CON/2010/74), Avstrija, 18. 10. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/10/2010
Sklep ECB z dne 14. oktobra 2010 o upravljanju poslov najemanja in dajanja posojil, ki jih sklene Unija v okviru Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo  (ECB/2010/17), UL L 275, 20. 10. 2010, str. 10.
19/10/2010
Priporočilo ECB z dne 8. oktobra 2010 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank  (ECB/2010/16), UL C 282, 19. 10. 2010, str. 1.
15/10/2010
Mnenje o predlogu uredb o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja  (CON/2010/72), UL C 278, 15. 10. 2010, str. 1.
14/10/2010
Mnenje o zakonodajnem okviru, ki kreditnim institucijam dovoljuje, da izdajajo krite obveznice (CON/2010/73), Ciper, 14. 10. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2010
Mnenje o zahtevah po obveznih rezervah za kreditne institucije (CON/2010/68), Madžarska, 11. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/10/2010
Sklep ECB z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok  (ECB/2010/14), UL L 267, 9. 10. 2010, str. 1.
09/10/2010
Smernica ECB z dne 16. septembra 2010 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema  (ECB/2010/13), UL L 267, 9. 10. 2010, str. 21.
05/10/2010
Smernica ECB z dne 15. septembra 2010 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2) (ECB/2010/12), UL L 261, 5. 10. 2010, str. 6.
28/09/2010
Sklep ECB z dne 21. septembra 2010 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro  (ECB/2010/15), UL L 253, 28. 9. 2010, str. 58.
18/09/2010
Mnenje o osnutku uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede minimalnih standardov za kakovost ponderiranja HICP in o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2454/97 (CON/2010/67), UL C 252, 18. 9. 2010, str. 1.
16/09/2010
Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za nekatere obveznosti kreditnih institucij (CON/2010/71), Irska, 16. 9. 2010.
09/09/2010
Mnenje o spremembah pravnega okvira za delovanje banke Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Poljska, 9. 9. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2010
Sklep ECB z dne 27. julija 2010 o spremembah Sklepa ECB/2007/5 o določitvi pravil za oddajo naročil  (ECB/2010/8), UL L 238, 9. 9. 2010, str. 14.
26/08/2010
Mnenje o dodatnih ukrepih za ponovno uravnoteženje proračuna (CON/2010/69), Romunija, 26. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2010
Priporočilo ECB z dne 23. avgusta 2010 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia (ECB/2010/11), UL C 233, 28. 8. 2010, str. 1.
28/08/2010
Sklep ECB z dne 19. avgusta 2010 o neizpolnjevanju zahtev za statistično poročanje (ECB/2010/10), UL L 226, 28. 8. 2010, str. 48.Dodatne informacije
20/08/2010
Sklep ECB/2001/15. Neuradno prečiščeno besedilo [1a)-f)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije 20. 8. 2010.
18/08/2010
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov  (CON/2010/65), UL C 223, 18. 8. 2010, str. 1.
17/08/2010
Uredba ECB/2001/18. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 17. 8. 2010.
12/08/2010
Sklep ECB z dne 29. julija 2010 o dostopu do nekaterih podatkov iz sistema TARGET2 in njihovi uporabi  (ECB/2010/9), UL L 211, 12. 8. 2010, str. 45.
09/08/2010
Mnenje o spremembah zakonodaje o uradni statistiki (CON/2010/66), Romunija, 9. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2010
Mnenje o spremembah pravnega okvira za sistem zajamčenih vlog  (CON/2010/64), Poljska, 6. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2010
Mnenje o spremembah različnih zakonov v zvezi z zmanjšanjem finančnih neravnovesij (CON/2010/62), Madžarska, 4. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/08/2010
Mnenje o nekaterih pristojnostih sveta centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2010/61), Bolgarija, 3. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2010
Mnenje o izvedbenih pravilih v zvezi s sistemi nadomestil v institucijah in zavarovalnicah (CON/2010/63), Nemčija, 5. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/08/2010
Mnenje o okviru obveznih rezerv (CON/2010/60), Estonija, 2. 8. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/07/2010
Mnenje o karierah javnih uslužbencev v centralni banki Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Nemčija, 29. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2010
Uredba (EU) št. 674/2010 ECB z dne 23. julija 2010 o spremembah Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb  (ECB/2010/7), UL L 196, 28. 7. 2010, str. 23.
26/07/2010
Mnenje o omejevanju javne porabe, kar zadeva centralno banko Banca d’Italia (CON/2010/58), Italija, 26. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2010
Mnenje o prenosu nalog nadzora skrbnega in varnega poslovanja na avstrijski organ za finančni trg (CON/2010/57), Avstrija, 16. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/07/2010
Mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 glede uvedbe eura v Estoniji in o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja za euro v Estoniji  (CON/2010/52), UL C 190, 14. 7. 2010, str. 1.
12/07/2010
Mnenje o spremembi zakona o centralni banki Magyar Nemzeti Bank, ki uvaja znižanje plač (CON/2010/56), Madžarska, 12. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2010
Mnenje o zagotavljanju informacij in drugih obveznostih Banke Slovenije kot ponudnika plačilnih storitev za proračunske uporabnike (CON/2010/55), Slovenija, 9. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
09/07/2010
Mnenje o ustanovitvi sklada za finančno stabilnost (CON/2010/54), Grčija, 9. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Mnenje o omejitvah prodajanja na kratko (CON/2010/53), Nemčija, 8. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2010
Priporočilo ECB z dne 1. julija 2010 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2010/6), UL C 184, 8. 7. 2010, str. 1.
01/07/2010
Mnenje o prejemkih zaposlenih v centralni banki Banca Naţională a României (CON/2010/51), Romunija, 1. 7. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2010
Mnenje o podaljšanju državnih garancij za banke in druge institucije ter podaljšanju državne sheme za dokapitalizacijo (CON/2010/50), Švedska, 25. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/06/2010
Mnenje o prestrukturiranju centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irska, 17. 6. 2010.
17/06/2010
Mnenje o pravici centralne banke Sveriges Riksbank, da zbira informacije od švedskih izdajateljev vrednostnih papirjev (CON/2010/49), Švedska, 17. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/06/2010
Mnenje o spremembah zakona o kritih obveznicah (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Nemčija, 14. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2010
Mnenje o spremembah več določb Zakona o bančništvu (CON/2010/46), Slovenija, 1. 6. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
28/05/2010
Mnenje o spremembah sistema finančne stabilnosti (CON/2010/45), Danska, 28. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2010
Smernica ECB/2008/18. Neuradno prečiščeno besedilo [4a)-b)]. Pripravil Urad za publikacije Evropske unije 28. 5. 2010.
21/05/2010
Mnenje o nekaterih določbah v zvezi s centralno banko Banque de France (CON/2010/44), Francija, 21. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/05/2010
Mnenje o statistiki, čezmejnih prenosih gotovine in pristojnostih centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (CON/2010/43), Bolgarija, 21. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/05/2010
Sklep ECB z dne 14. maja 2010 o vzpostavitvi programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (ECB/2010/5), UL L 124, 20. 5. 2010, str. 8.
18/05/2010
Mnenje o pravnem statusu sredstev centralne banke Lietuvos bankas, trajanju mandata in prejemkih članov njenega sveta, imuniteti deviznih rezerv tujih centralnih bank in letnih računovodskih izkazih centralne banke Lietuvos bankas  (CON/2010/42), Litva, 18. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Mnenje o prenosu pravic in obveznosti v zvezi z izdajanjem, distribucijo in odkupovanjem instrumentov javnega dolga (CON/2010/39), Ciper, 14. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Mnenje o sistemih nadomestil v institucijah in zavarovalnicah (CON/2010/41), Nemčija, 14. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2010
Mnenje o dvostranskem posojilu med Mednarodnim denarnim skladom in centralno banko Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Avstrija, 14. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2010
Sklep ECB z dne 10. maja 2010 v zvezi z upravljanjem združenih dvostranskih posojil v korist Helenske republike in o spremembi Sklepa ECB/2007/7 (ECB/2010/4), UL L 119, 13. 5. 2010, str. 24.
12/05/2010
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 21. aprila 2010 o TARGET2-Securities  (ECB/2010/2), UL L 118, 12. 5. 2010, str. 65.
11/05/2010
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 6. maja 2010 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči grška država  (ECB/2010/3), UL L 117, 11. 5. 2010, str. 102.
07/05/2010
Mnenje o novih apoenih kovancev in bankovcev (CON/2010/38), Švedska, 7. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2010
Mnenje o spremembi pravil, ki zagotavljajo nepretrgano zasedenost funkcije predsednika centralne banke Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Poljska, 7. 5. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2010
Mnenje o predlogu zakona o ponovni vzpostavitvi poštenosti davčnega sistema in o reševanju vprašanja davčnih utaj (CON/2010/36), Grčija, 30. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2010
Mnenje o dodatnih ukrepih za finančno stabilnost v Estoniji (CON/2010/35), Estonija, 26. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Mnenje o ukrepih glede dolgov prezadolženih posameznikov (CON/2010/34), Grčija, 23. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Mnenje o nadzoru zasebnih zavarovanj, ustanovitvi jamstvenega sklada za zasebna življenjska zavarovanja in drugih določbah (CON/2010/33), Grčija, 23. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/04/2010
Mnenje o spremembi pravil o rezervacijah centralne banke Narodowy Bank Polski za tečajno tveganje (CON/2010/32), Poljska, 21. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2010
Ni več v veljavi: Del 0 pravil za zaposlene v ECB, ki vsebuje okvir poklicne etike UL C 104, 23. 4. 2010, str. 3.
23/04/2010
Ni več v veljavi: Dopolnilni kodeks meril poklicne etike za člane Izvršilnega odbora ECB UL C 104, 23. 4. 2010, str. 8.
22/04/2010
Mnenje o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem  (CON/2010/28), UL C 103, 22. 4. 2010, str. 1.Dodatne informacije
13/04/2010
Mnenje o spremembi zakona o kreditnih institucijah in finančnih podjetjih, ki uvaja dodatne ukrepe za stabilizacijo finančnega trga (CON/2010/31), Madžarska, 13. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/04/2010
Mnenje o prestrukturiranju centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Irska, 7. 4. 2010.
06/04/2010
Mnenje o dajanju vladnih jamstev bankam in drugim institucijam (CON/2010/29), Švedska, 6. 4. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2010
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge  (CON/2010/23), UL C 87, 1. 4. 2010, str. 1.
29/03/2010
Mnenje o novem pravnem okviru v zvezi z integriteto in preprečevanjem korupcije z vidika njegove uporabe za Banko Slovenije in njene organe odločanja (CON/2010/27), Slovenija, 29. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
26/03/2010
Mnenje o predlogu zakona o kapitalskem vlaganju države v depozitarne banke (CON/2010/26), Finska, 26. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2010
Mnenje o neodvisnosti, zaupnosti in prepovedi denarnega financiranja (CON/2010/25), Bolgarija, 25. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Mnenje o uvedbi odprte ponudbe sedemdnevnega depozita (CON/2010/18), Latvija, 23. 2. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2010
Mnenje o spremembi zakona o centralni banki Danmarks Nationalbank glede pooblastil za zbiranje informacij za pripravo statističnih podatkov (CON/2010/24), Danska, 19. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/03/2010
Smernica ECB z dne 4. marca 2010 o spremembah Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema  (ECB/2010/1), UL L 63, 12. 3. 2010, str. 22.
12/03/2010
Mnenje o prispevku Avstrije v sklad za zmanjševanje revščine in rast pri MDS (CON/2010/22), Avstrija, 12. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2010
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika ECB (CON/2010/19), UL C 58, 10. 3. 2010, str. 3.Dodatne informacije
08/03/2010
Mnenje o spremembah pravnega okvira za povečanje likvidnosti v gospodarstvu v odziv na vpliv mednarodne finančne krize (CON/2010/21), Grčija, 8. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/03/2010
Mnenje o spremembah zakona o centralni banki Eesti Pank in njenega statuta (CON/2010/20), Estonija, 5. 3. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Mnenje o pripravah za uvedbo eura (CON/2010/16), Estonija, 23. 2. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2010
Mnenje o ustanovitvi helenskega statističnega sistema in neodvisnega statističnega organa  (CON/2010/17), Grčija, 23. 2. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2010
Mnenje o dvostranskem poslu najemanja posojil med Irsko in Mednarodnim denarnim skladom  (CON/2010/15), Irska, 9. 2. 2010.
27/01/2010
Mnenje o postopku posebne uprave, ki ga sproži centralna banka Banca Naţională a României za kreditne institucije v težavah (CON/2010/12), Romunija, 27. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2010
Mnenje o ukrepih za podporo bančnega posojanja gospodarstvu (CON/2010/14), Poljska, 29. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/01/2010
Mnenje o nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank v zvezi s članstvom Madžarske v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2010/13), Madžarska, 27. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2010
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv 2003/71/ES in 2004/109/ES  (CON/2010/6), UL C 19, 26. 1. 2010, str. 1.Dodatne informacije
21/01/2010
Mnenje o drugem podaljšanju državne sheme za dokapitalizacijo (CON/2010/11), Švedska, 21. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2010
Smernica ECB z dne 4. decembra 2009 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov  (ECB/2009/23), UL L 16, 21. 1. 2010, str. 6.
20/01/2010
Mnenje o treh predlogih uredb Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (CON/2010/5), UL C 13, 20. 1. 2010, str. 1.Dodatne informacije
18/01/2010
Mnenje o nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank, strukturi in pravnem statusu madžarskega organa za finančni nadzor in ustanovitvi Sveta za finančno stabilnost (CON/2010/10), Madžarska, 18. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Mnenje o konsolidaciji depozitnih bank (CON/2010/9), Finska, 13. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/01/2010
Mnenje o prestrukturiranju podjetniških in poslovnih dolgov do kreditnih institucij ter o obdelavi podatkov agencij za ocenjevanje kreditne sposobnosti (CON/2010/8), Grčija, 13. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/01/2010
Sklep ECB z dne 10. decembra 2009 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2010 (ECB/2009/25), UL L 7, 12. 1. 2010, str. 21.
08/01/2010
Mnenje o združitvi organov za izdajo dovoljenj in nadzor v bančništvu in v zavarovalništvu (CON/2010/4), Francija, 8. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/01/2010
Mnenje o sanacijskih ukrepih za podjetja v bančnem in finančnem sektorju, o nadzoru finančnega sektorja in finančnih storitev ter o statutu centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgija, 11. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/01/2010
Mnenje o nekaterih ukrepih glede bančne in finančne regulative  (CON/2010/3), Francija, 7. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2010
Mnenje o novem pravnem okviru za pripravo nacionalne statistike (CON/2010/2), Estonija, 6. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/01/2010
Mnenje o reprodukciji forintskih in eurskih bankovcev in kovancev na Madžarskem (CON/2010/1), Madžarska, 5. 1. 2010.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language